POLITYKA COOKIES SERWISU 

Obowiązuje od: 1 sierpnia 2022 r. www.odlotowi.pl

§1
Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem odlotowi.pl jest Daria Molska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Daria Molska, ul. Bolesława Krupińskiego 20, 41-216 Sosnowiec, NIP: 6443450366, REGON: 367606830.
2. Kontakt z Administratorem danych i właścicielem strony internetowej: biuro@odlotowi.pl
3. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały udostępnione w Polityce Prywatności RODO dostępnej pod adresem: odlotowi.pl/polityka-prywatnosci
4. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
5. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
6. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.
7. Dane zawarte w plikach cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas korzystania z usług Administratora danych.

 §2
Stosowane definicje

1. Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
2. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu, kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez dane teleadresowe dostępne na stronie internetowej lub poprzez formularze zgłoszenia, korzysta z usług Administratora danych, etc.
3. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem odlotowi.pl, za pomocą której Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą formularzy lub danych teleadresowych, dostępnych na stronie.
4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3
Cele cookies

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
a) dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
b) dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) kierowania dedykowanych treści, w szczególności do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową lub Fanpage Administratora danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram.
2.  W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, usprawnienia komunikacji, jak i optymalizacji działań zainstalowano na stronie:
a) Google Analytics – narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.). Główny plik cookie używany przez Google Analytics, „_ga”, umożliwia usłudze rozróżnianie poszczególnych użytkowników i działa przez 2 lata. Każdy plik „_ga” jest unikalny dla konkretnej usługi, więc nie można go użyć do śledzenia użytkownika lub przeglądarki w innych, niepowiązanych witrynach. Ustawienia prywatności w usługach Google mogą zostać zmienione przez Użytkownika, więcej informacji na https://policies.google.com/privacy
b) Piksel Facebooka – narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc,), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie niestandardowych grup odbiorców, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych treści w serwisie społecznościowym Facebook/Instagram. W celu kontroli ustawień prywatności w tym serwisie społecznościowym. Piksel Facebooka pozwala na tworzenie niestandardowych grup odbiorców i/lub podobnych grup odbiorców do osób, które wchodziły już w interakcję z Serwisem lub materiałami Administratora danych udostępnionymi na portalach społecznościowych Facebook/Instagram, przy czym retencja danych dostarczanych przez piksel Facebooka w szczególności wynosi odpowiednio:

  • witryna internetowe (Serwis) – maksymalnie 180 dni od interakcji z witryną,
  • fanpage na Facebooku/Instagramie – maksymalnie 365 dni od interakcji z kontem,
  • film udostępniony na fanpage’ u Administratora na Facebooku/Instagramie – maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem,
  • wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora na fanpage’u na Facebooku/Instagramie – maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem.

c) Widget Facebooka/Instagrama – narzędzie umożliwiające bezpośrednie przejście Użytkownika na Fanpage Administratora danych, prowadzony na stronie portalu społecznościowego Facebook o nazwie konta „@odlotowipl”  i/lub Instagram o nazwie konta „odlotowi.pl, prowadzonego na portalu dostarczanym przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia. Po przejściu do serwisu społecznościowego Facebook i Instagram Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://www.facebook.com/privacy/
d) Widget Google/Facebook Reviews – narzędzie dostarczane przez Elfsight, LLC 0015, Armenia, Yerevan, Paronyana str., 19/3, 201, umożliwiające wyświetlanie na stronie Serwisu recenzji użytkowników z serwisów Facebook i/lub Google. Więcej informacji o prywatności dostawcy rozwiązania: https://elfsight.com/privacy-policy/
e) Czat/komunikator internetowy – narzędzie dostarczane przez Tidio LLC. 180 Steuart St. CA 94119, San Francisco oraz Tidio Poland Sp. z o.o., Wojska Polskiego 81, 70-481 Szczecin, które pozwala na bieżącą komunikację z Użytkownikami, gromadząc takie dane jak adres IP, miasto, liczba odwiedzin, adres e-mail lub numer telefonu (jeśli zostaną podane przez Użytkownika w celu rozpoczęcia rozmowy lub inne dane w jej trakcie), więcej informacji na: https://www.tidio.com/privacy-policy/

3. Przetwarzanie danych zawartych w cookies przez dostawców, których siedziby i/lub serwery są zlokalizowane w państwach trzecich będzie się wiązać z przekazanem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie danych zawartych w cookies, w szczególności adres IP użytkownika odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych zawartych w ramach regulaminów usług realizowany pomiędzy Administratorem danych, a dostawcą rozwiązania.

§4
Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

1. Użytkownik może zaakceptować stosowanie cookies w powyższych celach, odrzucić je lub wyrazić zgodę tylko na wybrane cookies na stanie Serwisu.
2. Użytkownik może również w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu.
3. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia.
4. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:

5. W celu stałego zablokowania cookies gromadzonych przez Google Analytics, Użytkownik może skorzystać z dodatku do przeglądarki opracowanego i dostarczanego przez Google LLC na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
6. Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie zmiany swoich preferencji i ustawień na swoim koncie na Facebooku i/lub Instagramie. Więcej informacji na https://www.facebook.com/privacy/

§5
Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.