tel. +48 570 660 620

biuro@odlotowi.pl

Nasz Whatsapp

Odlotowi.pl
ul. Bolesława Krupińskiego 20
41-216 Sosnowiec

Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki pod nr 1272,  gwarancja TU Europa SA. nr GT 587/2022.

 6443450366
 367606830

numer konta: mBank: 51 1140 2004 0000 3702 7693 7109

Ochronę ubezpieczeniową na pokrycie kontynuacji kosztów imprezy turystycznej lub powrotu klientów do kraju. Pokrycie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w razie braku jej realizacji zapewnia Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. Suma gwarancyjna wynosi 227 425,00 zł.

error: Content is protected !!